Small14
small14

Ophaling groot huisvuil

Elk gezin kan maximaal 4 keer per jaar groot huisvuil thuis laten ophalen.

Wat is groot huisvuil/grofvuil?

Grofvuil is de verzamelnaam voor grote stukken afval zoals een zetel, een tapijt, een matras…. Het is brandbaar afval dat omwille van het formaat niet in de huisvuilzak kan en we niet kunnen herbruiken. Het grofvuil gaan we na ophaling sorteren. Afval dat na sortering niet voor recyclage in aanmerking komt, laten we op een milieuverantwoorde manier verbranden.

Wat is toegelaten?

Deze zaken behoren wel bij het grofvuil:

 • zetels*
 • houten meubelen (kast, tafel, dressoir, bed, stoel…)
 • deuren
 • tapijten en andere kamerbekleding
 • houten planken
 • plastieken tuinmeubelen

*PAS OP: zetels mogen geen relaxgedeelte bevatten. Als dat wel het geval is, moet je beide onderdelen scheiden.

De maximale lengte per stuk mag 2 meter zijn. Het maximale volume per stuk is 1 m³.

Wat is NIET toegelaten?

Deze zaken behoren niet tot grofvuil:

 • klein brandbaar materiaal of restafval dat in de restafvalzak thuishoort
 • bouw- en sloopafval (steenpuin, niet-recycleerbaar afval, asbestcementplaten, gipsafval…)
 • Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (elektro: diepvries, koelkast, wasmachine, staande lamp…)
 • metalen (fiets, stoel in metaal, kachel…)
 • gasflessen
 • klein gevaarlijk afval
 • treinbilzen
 • andere recycleerbare afvalstoffen die je kan aanbieden op het recyclagepark

Ja, ik wil een ophaling

 • Vraag de ophaling aan bij Mirom Menen via 056 52 81 30 of mail naar info@mirom-menen.be.
 • De ophaling gebeurt op een afgesproken dag tussen 7 en 18 uur.
 • We komen langs met een vrachtwagen van 12 meter en 26 ton met een laadkraan. De op te halen afvalstoffen mogen niet zwaarder zijn dan 500 kg/stuk.
 • Plaats het afval op de dag van de inzameling op het voetpad of oprit. Er mag geen gevaar zijn voor de ophalers of risico tot beschadiging bij de ophaling.
 • Voorzie een vrije ruimte van 10 meter boven de plaats van het afval. Leg je afval niet onder elektrische kabels of hangende takken. Er moet ook voldoende parkeerruimte zijn voor de vrachtwagen, zonder hindernissen. Vraag indien nodig een parkeerverbod aan bij de gemeente.
 • Bij twijfel ontvangen we graag foto’s van het aangeboden afval, zodat wede situatie op voorhand kunnen inschatten.
 • Het opladen gebeurt vanaf de openbare weg. De ophalers hebben het verbod om woningen te betreden. Woon je in een éénrichtingsstraat? Plaats het afval dan aan de linkerzijde (kant van de chauffeur) van de weg.
 • We halen enkel huishoudelijk afval op, dit geldt niet voor bedrijfsafval.
 • Per adres kan je maximum vier keer per jaar een beroep gedaan doen voor de ophaling aan huis van tuinafval en vier keer per jaar voor grofvuil. Een ophaalbeurt wordt aanzien als 1 ophaling van maximum 4 m³.

Wat kost een ophaling?

Een ophaling tot 4 m³ kost 75 euro.

 • Per extra begonnen schijf van 4 m³ rekenen we 75 euro extra aan.
 • Schrijf na bevestiging van Mirom Menen het bedrag over op het rekeningnummer BE48 091-0006497–27 met vermelding ‘ophaling grofvuil’. Het bedrag moet in ons bezit zijn ten laatste de dag voor de ophaling.
 • Bij een nutteloze verplaatsing storten we het geld niet terug en volgt een nieuwe afspraak en nieuwe betaling.
Kom hier meer te weten over de ophaling van tuinafval