DSC 9792
DSC_9792

Bedrijfsafval

Alle bedrijven zijn verplicht om hun afval te sorteren.

Sorteren

Bedrijven zijn verplicht te sorteren. Zo moeten ze 24 afvalstromen apart houden. Het gaat om:

 • klein gevaarlijk afval van vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong
 • glasafval
 • papier- en kartonafval
 • gebruikte dierlijke en plantaardige oliën en vetten
 • groenafval
 • textielafval
 • afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
 • afvalbanden
 • puin
 • afgewerkte olie
 • gevaarlijke afvalstoffen
 • asbestcementhoudende afvalstoffen
 • afgedankte apparatuur en recipiënten die ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten
 • afvallandbouwfolies
 • afgedankte batterijen en accu’s
 • houtafval
 • metaalafval
 • pmd-afval
 • recycleerbare harde kunststoffen
 • geëxpandeerd polystyreen (zuiver piepschuim van verpakkingen met bolletjesstructuur)
 • folies (folies die worden gebruikt als secundaire verpakking of tertiaire verpakking)
 • keukenafval
 • levensmiddelenafval
 • matrassen

In deze brochure kan je alle verplichtingen nalezen:

Naar het recyclagepark

Met je gesorteerd bedrijfsafval kan je terecht op de gemeentelijke recyclageparken. Pas op: zelfstandigen, scholen, bepaalde verenigingen, OCMW’s, rusthuizen, eigenaars van een tweede verblijf, toekomstige inwoners hebben ook een badge nodig om toegang te krijgen tot het recyclagepark. Een badge aanvragen kost 5 euro.

Klik hier om je badge aan te vragen