IMG 0866
IMG_0866

Compostsubsidies scholen

Scholen kunnen maximum drie compostvaten of -bakken en beluchtingsstokken kopen aan de helft van de prijs.

Voorwaarden compostvat

Artikel 1: de aanvrager vult het aanvraagformulier van Mirom Menen in. Dat formulier is te vinden op de website van de intercommunale. Voor de aanvraag van een compostvat en beluchtingsstok moeten deze voorwaarden vervuld zijn:

  • De aanvrager is een school (kleuter, lager of middelbaar).
  • De school beschikt over een stukje gras of aarde waar er minimum drie uur zonlicht per dag is.
  • Het groente- en fruitafval dat afkomstig is van de leerlingen en/of schoolkeuken wordt apart gesorteerd.
  • De school beschikt over hakselhout, snipperhout, korte takjes snoeihout… die ze kan gebruiken in het compostproject.
  • In de school is er een aanspreekpunt die verantwoordelijk is voor het compostproject. Dit moet voor de aanvraag bekend zijn, want de school vult de gegevens van de verantwoordelijke in op het aanvraagformulier.
  • Bij de opstart van het compostproject organiseert de school een infosessie voor de betrokken leerlingen. De school kan dit zelf doen of kan de vraag stellen aan Mirom Menen om een compostmeester of afvalcoach langs te sturen.
  • Minstens twee keer per jaar (voorjaar en najaar) brengt de school Mirom Menen op de hoogte van de voortgang in het compostproject. Dat kan door het sturen van enkele foto’s.

Voorwaarden compostbak

Artikel 2: voor de aanvraag van een compostbak gelden dezelfde voorwaarden als voor een compostvat zoals in artikel 1, maar met één bijkomende voorwaarde:

  • De school beschikt over grotere hoeveelheden hakselhout of ander bruin materiaal waarmee ze het composteringsproces luchtig kan houden. De school beschikt ook over tuinafval dat gecomposteerd wordt.
  • OF
  • De school telt meer dan 300 leerlingen.

Basis en aanbouw

Artikel 3: Bij de aankoop van twee compostbakken voorzien we één basiscompostbak en één aanbouwcompostbak. Bij de aankoop van drie compostbakken gaat het om één basiscompostbak en twee aanbouwcompostbakken.

Goedkeuring

Artikel 4: Mirom Menen behandelt de aanvraag binnen de twee weken. Pas na bevestiging is de aanvraag definitief. De betaling gebeurt via overschrijving. Mirom Menen zorgt voor de levering. De school en Mirom Menen zoeken samen naar een geschikte datum voor het opstartmoment. Mirom Menen behoudt zich het recht om tussentijds een compostmeester langs te sturen die nagaat hoe het compostproces verloopt. Wanneer de school wil stoppen met composteren, informeert ze Mirom Menen hierover.

 

Hieronder vind je het aanvraagformulier. Gelieve het ingevulde formulier te mailen naar communicatie@mirom-menen.be.

Aanvraagformulier scholen