Compostvat
Compostvat

Subsidies wijk- en groepscomposteren

Inwoners uit Menen, Wevelgem en Wervik die samen willen composteren op een gezamenlijk perceel of openbaar perceel, kunnen hiervoor een financiële ondersteuning krijgen vanuit Mirom Menen.

Ook verenigingen met toestemming van het gemeentebestuur, zoals omschreven in het DIFTAR-reglement, kunnen hierop aanspraak maken.

Aanvraag

Artikel 1: de aanvrager moet een vereniging of een groep van burgers zijn die de toestemming heeft om op een gezamenlijk of openbaar perceel te composteren. Zij vullen het aanvraagformulier van Mirom Menen in dat te vinden is op de website van de intercommunale. Mirom Menen kijkt na of alle voorwaarden zijn voldaan en legt de aanvraag voor aan de betrokken gemeente. Pas als beide partijen de goedkeuring geven voor het project, kan de aanvrager rekenen op een korting. Mirom Menen stelt maximum drie compostbakken of -vaten en beluchtingsstok aan de helft van de prijs ter beschikking.

Voorwaarden

Artikel 2: de voorwaarden waaraan het initiatief moet voldoen, zijn:

  • Het moet gaan om wijk- of groepscomposteren, al dan niet ter aanvulling van samen tuinieren.
  • Het composteren gebeurt op een gezamenlijk of openbaar perceel waarvoor de eigenaar toestemming heeft gegeven.
  • Er zijn minimum twee aanspreekpunten in de groep die het compostproject opvolgen. Dit moet voor de aanvraag bekend zijn, want de groep vult de gegevens van de verantwoordelijken in op het aanvraagformulier. In geval van een wijziging, bezorgt de groep de nieuwe contactpersonen aan Mirom Menen.
  • Het wijk- en groepscomposteren moet door minstens vijf gezinnen gebeuren.
  • Minstens één persoon die aan het initiatief deelneemt, heeft een compostcursus gevolgd of zal een eerstvolgende compostcursus volgen bij Mirom Menen. Zo zit de knowhow over het composteren in de groep. Als de groep met minstens 10 personen is, dan toont Mirom Menen zich bereid een compostcursus op aanvraag te organiseren.
  • De groep kan aantonen dat er voldoende hakselhout, snoeihout, stro of ander bruin materiaal aanwezig is om het project te doen slagen.
  • Mirom Menen bekijkt of het wenselijk is om een compostmeester te betrekken bij de opstart zodat alles vlot verloopt. De compostmeester kan ook jaarlijks of meermaals per jaar een kijkje nemen naar de staat van het compostproject.
  • Minstens twee keer per jaar (voorjaar en najaar) brengt de groep Mirom Menen op de hoogte van de voortgang in het compostproject. Dat kan door het sturen van enkele foto’s.

Basis en aanbouw

Artikel 3: de compostbakken en -vaten zijn enkel bedoeld om het afval dat ter plaatse wordt geproduceerd door de deelnemers te composteren.

Artikel 4: Bij de aankoop van twee compostbakken voorzien we één basiscompostbak en één aanbouwcompostbak. Bij de aankoop van drie compostbakken gaat het om één basiscompostbak en twee aanbouwcompostbakken.

Artikel 5: Mirom Menen behandelt de aanvraag binnen de twee weken. Pas na bevestiging is de aanvraag definitief. De betaling gebeurt via overschrijving. Mirom Menen zorgt voor de levering.

Artikel 6: Als het project binnen twee jaar stopt, informeert de groep Mirom Menen hierover. Mirom Menen kijkt dan in welke mate ze een deel van de korting kan terugvorderen.

Artikel 7: Bij initiatieven die publiek toegankelijk zijn, kan Mirom Menen een infopaneel over thuiscomposteren plaatsen. Daarnaast is het in die gevallen ook nodig om voldoende aandacht te schenken aan het voorkomen van misbruik door bijvoorbeeld het gebruik van afdekplaten op de compostbakken.

Bijkomende aanvraag

Artikel 8: Indien het project goed loopt en de aanvrager bijkomende compostbakken of -vaten wil, kan hij eenmalig maximum drie bijkomende compostbakken- of vaten met korting aankopen. De voorwaarden hiervoor zijn:

  • De reden van uitbreiding hangt samen met de toenemende hoeveelheid groente-, fruit en tuinafval.
  • Het project krijgt een positieve evaluatie van de gemeente en Mirom Menen.

Hieronder vind je het aanvraagformulier. Gelieve het ingevulde formulier te mailen naar communicatie@mirom-menen.be.