20191205 093825
20191205_093825

Restafval

Alle vaste afvalstoffen, ontstaan door de normale werking van een particuliere huishouding, die in een restafval / huisvuilzak kunnen geborgen worden.

  • Afvalstoffen waarvoor er een andere selectieve inzameling bestaat: kringloopgoederen, papier en karton, textiel, glas, kga, snoeihout, afgedankte elektrische en elektronische apparaten, gemengde metalen, puin, pmd en andere selectief ingezamelde afvalstoffen.
  • Slachtafval en kadavers