Bedrijfsafval

test

Sorteren

Bedrijven zijn verplicht te sorteren. Zo moeten ze 24 afvalstromen apart houden. Het gaat om:

 • klein gevaarlijk afval van vergelijkbare bedrijfsmatige oorsprong
 • glasafval
 • papier- en kartonafval
 • gebruikte dierlijke en plantaardige oliën en vetten
 • groenafval
 • textielafval
 • afgedankte elektrische en elektronische apparatuur
 • afvalbanden
 • puin
 • afgewerkte olie
 • gevaarlijke afvalstoffen
 • asbestcementhoudende afvalstoffen
 • afgedankte apparatuur en recipiënten die ozonafbrekende stoffen of gefluoreerde broeikasgassen bevatten
 • afvallandbouwfolies
 • afgedankte batterijen en accu’s
 • houtafval
 • metaalafval
 • pmd-afval
 • recycleerbare harde kunststoffen
 • geëxpandeerd polystyreen (zuiver piepschuim van verpakkingen met bolletjesstructuur)
 • folies (folies die worden gebruikt als secundaire verpakking of tertiaire verpakking)
 • keukenafval
 • levensmiddelenafval
 • matrassen

In deze brochure kan je alle verplichtingen nalezen:

Naar het recyclagepark

Met je gesorteerd bedrijfsafval kan je terecht op de gemeentelijke recyclageparken. Pas op: zelfstandigen, scholen, bepaalde verenigingen, OCMW’s, rusthuizen, eigenaars van een tweede verblijf, toekomstige inwoners hebben ook een badge nodig om toegang te krijgen tot het recyclagepark. Een badge aanvragen kost 10 euro. Een klant heeft één maand de tijd om de badge op te halen.

Klik hier om je badge aan te vragen

Grensland is circulair

Mirom Menen is ook partner in het project Grensland is Circulair.

Grensland is circulair