Getty
Getty

Wat is GFT?

GFT staat voor groenten-, fruit-, keuken- en tuinafval.

Aardappelschillen, koffiefilters, broodresten… Wie thuis niet composteert of geen kippen heeft, kan er enkel mee terecht in de restafvalzak. Zelfs wie aan composteren doet, heeft nog de restafvalzak nodig voor vlees- en visresten en gekookt voedsel. Als afvalintercommunale willen we de hoeveelheid restafval zo veel mogelijk terugdringen en daarom gaan we op 1 januari 2023 van start met een aparte inzameling van groeten- , fruit-, keuken- en tuinafval (GFT) aan huis.

Uit de analyse van een restafvalzak blijkt dat 40 procent bestaat uit GFT-afval. Dat komt nu terecht in de verbrandingsoven. Door GFT apart in te zamelen kunnen we dat afval een tweede leven geven als compost. 

Dit hoort allemaal thuis in de GFT-container