Betere sortering nodig van papier en karton

Beheersorgaan FostPlus roept op tot een betere sortering van papier en karton. Nog te vaak vinden we zaken terug die er eigenlijk niet in thuishoren, zoals PMD, kunststoffen en zelfs batterijen.

 

In België is vorig jaar 583.000 ton huishoudelijk oud papier en karton opgehaald huis-aan-huis en op de recyclageparken. Daarna komt het terecht in het recyclageproces: alles wordt gesorteerd en ontdaan van vervuiling. De gerecycleerde vezel gaat daarna rechtstreeks naar de productie van nieuw papier en karton.

De laatste jaren zien de sorteerbedrijven echter steeds meer gevaarlijke voorwerpen in het ingezamelde papier-karton. Dat kan gevaarlijk zijn door de aanwezigheid van batterijen met brandgevaar dat ze veroorzaken, maar ook gasflessen, grote stukken hout, beton, ijzeren staven… kunnen aanzienlijke schade veroorzaken aan de sorteerinstallatie.

FostPlus roept dus op tot een betere sortering van papier en karton.