Mooimakers Handhaving A3 Horiz VOGEL 1
Mooimakers Handhaving A3 Horiz VOGEL 1

Mirom Menen doet mee aan Week van de Handhaving

Van 4 tot en met 10 oktober vindt de Week van de Handhaving plaats. Samen met de politie en de gemeenten slaan we met Mirom Menen de handen in elkaar om extra te controleren op zwerfvuil en sluikstort.

We merken dat sluikstorten een grote ergernis is bij heel veel Vlamingen. Nochtans is sluikstorten verboden en strafbaar. Een van de meest voorkomende plaatsen waar we zwerfvuil aantreffen, is bij glasbollen. Van lege bakken en dozen tot grote kistenvol met glazen flessen, we vinden het maar al te vaak terug voor en naast glasbollen. Wie afval aan een glasbol achterlaat, riskeerteen GAS-boete.

Camera's

Om dat hardnekkige probleem beter aan te pakken zetten we sinds enkele jaren verplaatsbare camera’s in bij glasbollen en andere plaatsen waar veel gesluikstort wordt. We hebben zeven verplaatsbare camera’s voor het werkingsgebied. Via onze camerabeelden, gevonden identiteitsgegevens of een getuigenverklaring bij sluikstort kunnen we een dossier opmaken dat kan leiden tot een boete van de GAS-ambtenaar van de gemeente of van de politie. Ook die camera’s zetten we deze week volop in. Ten slotte sturen we ook onze afvalcoach op pad om mensen aan te spreken en te sensibiliseren. Hij zal vooral rokers aanspreken. Het duurt immers … 15 jaar voor een peuk verteerd is. Bovendien zitten erin de filters ook chemicaliën die het grond- en zeewater kunnen verontreinigen. De afvalcoach zal ook mensen belonen die het goed doen en hen aanmoedigen tot sociale controle. Alleen op die manier komen we van het hardnekkige zwerfvuilprobleem af.