Balk
Balk

Mirom Menen waarschuwt voor datalek bij GFT-klanten

In de periode van 19 tot 20 september heeft zich een datalek voorgedaan in het klantenbestand van de GFT-ophaling. Mirom Menen startte onmiddellijk een onderzoek en kon het lek snel dichten.

Bij een systeemupdate van een externe dienstverlener is er een fout geslopen in de beveiliging van het klantenbestand waarbij bepaalde persoonsgegevens kortstondig zichtbaar zijn geweest voor derden. Het gaat hierbij om naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Rijksregisternummer, bank- en bestelgegevens zijn altijd beveiligd gebleven. Bij vaststelling van het lek is er onmiddellijk actie ondernomen om alle gegevens opnieuw voor 100 procent af te sluiten. Het was overigens niet mogelijk om de persoonsgegevens te wijzigen maar we kunnen niet uitsluiten dat de contactgegevens voor andere doeleinden kunnen gebruikt worden. De bevoegde autoriteiten zijn ingelicht en ook alle GFT-klanten worden persoonlijk op de hoogte gebracht. We nemen dit incident heel ernstig en betreuren dat het om persoonlijke info gaat. We verontschuldigen ons dan ook voor eventuele ongemakken.

In geval u verdere vragen heeft over het datalek of de te nemen maatregelen kan u contact opnemen op het nummer 056 96 10 20 of via mail gft@mirom-menen.be.