Groepsfoto Persmoment
Groepsfoto Persmoment

Platform Grensland kiest voor een duurzaam en circulair bedrijventerrein

De bedrijventerreinvereniging Platform Grensland heeft voor de bedrijventerreinen van Menen en Wervik een ambitieus project ‘Grensland is Circulair’ uitgewerkt om een lokaal antwoord te bieden aan de milieu- en klimaatuitdagingen en om de bedrijven op het terrein te begeleiden in hun transitie naar een circulaire economie.

Parkmanager Herman Wenes licht toe: “Afvalpreventie, upcycling, hergebruik en recyclage van afvalstoffen evenals een beter en duurzamer materialenbeheer zijn uitdagingen die we samen met de bedrijven willen aanpakken tijdens dit project”. De bedrijventerreinvereniging werkt bij de uitwerking van dit project intens samen met de stadsbesturen van Menen en Wervik, met de afvalintercommunale Mirom Menen en met 3PT Consult en rekent de komende twee jaar op een sterkengagement van de meer dan 80 bedrijven op de industriezones Grensland, Klingstraat en Hoogweg.

Projecten

“Een brede waaier aan eenvoudige, praktisch haalbare activiteiten en initiatieven ondersteunen de ambities van Grensland om te evolueren naar een meer circulaire economie” verduidelijkt projectcoördinator Philippe Tavernier.

  • Het inventariseren en analyseren van materiaalstromen bij de bedrijven is een eerste initiatief. Wat is herbruikbaar, wat kan een ander leven krijgen via upcycling, en hoe kunnen we de reststromen nog beter selectief uitsorteren, hergebruiken en recycleren? Doel is ‘zero waste’.
  • Het aanbieden van initiatieven en instrumenten om de wettelijke opgelegde sortering van afvalstoffen beter te implementeren in onze bedrijven door een collectieve aanpak op het niveau van een bedrijventerrein in plaats van dit apart per bedrijf te organiseren (het Vlarema, dat uitvoering geeft aan het Vlaams Materialenbeleid, verplicht bedrijven immers om 21 afvalstromen selectief in te zamelen). Door opschaling moet dit praktisch haalbaar en financieel interessanter worden voor de bedrijven.
  • Het uitvoeren van een project om diverse plastiekfracties fijnmazig te selecteren en samen in te zamelen zodat er meer kan ingezet worden op het kwalitatief recycleren en het hergebruik van plastics is in voorbereiding in samenwerking met Vanheede.
  • Tijdens het project willen we een platform opzetten en acties uitwerken om productieresten, stockopruimingen en afgeschreven machines, meubels en IT-toestellen een hoogwaardige herbestemming te geven via hergebruik. Deze materialen kunnen eventueel na herstelling en refurbishing aangeboden worden aan startende bedrijven en KMO-bedrijven, scholen en verenigingen. Philippe Tavernier geeft toelichting: “Concreet wordt nu een inzameling van PC’s opgestart in samenwerking met DigitalforYouth.be om afgeschreven PC’s en IT materiaal in te zamelen en dit na datavernietiging en refurbishing op professioneel niveau aan te bieden aan scholen en leerlingen uit kansengroepen zodat ook zij gemakkelijker zullen kunnen deelnemen aan online onderwijs. Voor dit project wordt samengewerkt met ’t Veer en Galloo.” Herman Wenes vult aan: “Met de Kringloopwinkel Deltagroep is een samenwerking opgestart om een B2B aanbod uit te werken voor de gratis inzameling op het bedrijventerrein van afgeschreven maar herbruikbare materialen en gebruiksgoederen in goede staat. Het gaat om kantoormeubilair (bureaus, kasten, ladekasten, stoelen, vergadertafels…), IT-materiaal, consumenten-elektro (koffiemachines, vaatwassers, wasmachines, tv’s, projectoren, microgolfovens…), herbruikbare bedrijfskledij, overstocks, producten met kleine foutjes en retours van consumentengoederen (geen voedingswaren of verse producten).” Deze producten worden daarna in de Kringloopwinkel na eventueel herstel te koop aangeboden aan starters en KMO’s.
  • Met het maatwerkbedrijf Constructief is een samenwerking opgestart om afgedankt massiefhoutafval afkomstig van niet-herbruikbare meubelen, van productieresten of van andere bronnen, periodiek en gratis in te zamelen op het bedrijventerrein en dit hout als circulaire grondstof voor nieuwe meubelen op maat te herbestemmen.
Alle info over het project vind je hier