Handschoenfoto
handschoenfoto

Wegwerpmondmaskers en handschoenen horen bij restafval

De afvalsector vraagt met klem om wegwerpmondmaskers en handschoenen steeds in het restafval te steken.

Met het openen van de winkels en een toename van het openbare leven op maandag 11 mei,verwachten de Vlaamse lokale besturen, de afvalintercommunales en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) een toename van hygiënische wegwerpitems zoals mondmaskers, plastic handschoenen en zakdoekjes in het afval. Alle betrokken partijen doen vandaag een oproep om deze wegwerpitems na gebruik altijd in het restafval te deponeren. Afvalophalers stellen vast dat deze items soms in het PMD-afval of papier en karton teruggevonden worden en helaas ook in het zwerfvuil. Steek dit hygiënisch afval in uw restafvalcontainer of –zak of laat het achter in de vuilnisbak bij het verlaten van de winkel. Het afval wordt vervolgens in veilige omstandigheden verwerkt.

Enquête

Uit een enquête bij 75 lokale besturen en afvalintercommunales die in april gevoerd werd, bleek dat 40% van de respondenten aangaf dat ze meer ‘corona-gerelateerd afval’ zoals wegwerkzakdoekjes en plastic handschoenen in het zwerfvuil terug vonden. Dit is uiteraard absoluut niet de bedoeling! Niet vanuit hygiënisch oogpunt en niet voor de openbare netheid. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) ondersteunt deze oproep: “We stellen vast dat wegwerpmaskers, handschoenen of zakdoekjes vaak bij het PMD-afval of papier en karton en zelfs op straat of in de natuur terecht komen. Aangezien deze afvalstromen in sorteerinstallaties verder uitgesorteerd worden, is dat uiteraard niet wenselijk om werknemers in veilige omstandigheden te kunnen laten werken. Via de restafvalzak of –container kan het afval perfect veilig ingezameld, opgehaald en verwerkt worden.”

Tot slot, wie de afvalberg niet nodeloos groter wil maken, kan natuurlijk gebruik maken van herbruikbare, wasbare mondmaskers. Zo houden we het veilig voor elkaar en afvalarm.