D 39 WERV Wervik Voert Strijd Tegen Sigarettenpeuken LV6 (1 Van 1)
D 39 WERV Wervik Voert Strijd Tegen Sigarettenpeuken LV6 (1 Van 1)

Wervik voert strijd tegen sigarettenpeuken

Dit najaar gaan de stad Wervik, Mooimakers en Mirom Menen samen de strijd aan tegen peuken. Met de sensibiliseringsactie ‘Peuk in de pocket’ willen wij onze inwoners aanmoedigen om zich op een correcte manier van hun peuk te ontdoen.

Nog te veel mensen vinden het normaal om hun peuk op de grond of in de rioolputjes te gooien terwijl het wel tot tien jaar kan duren tegen ze verteerd is. Het ziet er niet alleen vies uit, bovendien zijn peuken ook erg giftig voor onze fauna en flora. Met de sensibiliseringsactie ‘Peuk in de pocket’ willen wij onze inwoners aanmoedigen om zich op een correcte manier van hun peuk te ontdoen. Een kleine daad met grote gevolgen voor de natuur en onze leefomgeving!

Meten is weten

In eerste instantie richten we ons op de peukenhotspots: plaatsen waar er aanzienlijk meer peuken op de grond liggen. Denk maar aan ontmoetingsplaatsen of evenementen. Per hotspot voerden we tijdens de zomermaanden alreeds een nulmeting uit om de situatie te kennen alvorens onze campagne te lanceren. Er werden maar liefst 1.546 peuken geteld en opgeruimd! Deze tellingen zullen wij herhalen tijdens onze actie om te zien of ze resultaat oplevert.

Net zoals in vele andere steden en gemeenten zullen wij doorheen onze campagne 2.000 gratis herbruikbare peukendoosjes uitdelen. Die zijn bedoeld om gedoofde sigaretten in te bewaren en zijn eenvoudig te ledigen in de vuilnisbak. De doosjes worden uitgedeeld aan de schoolpoort en zullen ook verkrijgbaar zijn in de deelnemende horecazaken en aan het onthaal van het stadhuis in Wervik. Ook het stadspersoneel van Wervik werd gevraagd om het goede voorbeeld te tonen en geen peuken op de grond te gooien. In elk peukendoosje zal een strookje zitten met het emailadres peuken@mirom-menen.be waar onze inwoners hun bevindingen van het peukendoosje naar kunnen sturen.

 

Scholen en horeca

De actie ‘Peuk in de pocket’ zal zich voornamelijk op twee grote pijlers richten: scholen en horecazaken. Waarom scholen? Je kent het wel, heel wat ouders verzamelen zich aan de schoolpoort al wachtend op hun kind. Wachten wordt dikwijls geassocieerd met een sigaretje roken. En al snel belandt de peuk daarvan op de stoep. Met behulp van de Anti Smoking Edukit willen we de kinderen bewust maken van deze problematiek.

Gewoonte afleren

Door middel van eenvoudige proefjes zullen zij ervaren welke schadelijke effecten peuken hebben op planten en diertjes in bodem en water. De rokende ouders aan de schoolpoort gaan wij aanspreken en een peukendoosje aanbieden. Ook de horecazaken worden actief in het verhaal betrokken. Terrasjes of roken aan de ingang zijn vaak de oorzaak van grote aantallen peuken die hun weg naar de grond vinden. Onze nulmeting toonde aan dat er per horecazaak gemiddeld 115 peuken op de grond te vinden zijn. Een peuk gooit men meestal nooit met kwade wil op de grond, maar puur uit gewoonte. En gewoontes zijn nu eenmaal moeilijk af te leren. Veel horecazaken weten vaak niet altijd hoe ze dit probleem moeten oplossen en net daarom willen wij hierop inspelen. De Wervikse horecazaken kunnen hierbij een gratis pakket met sensibiliseringsmateriaal aanvragen. Deze bevat affiches, stickers en peukendoosjes die zij gratis aan de klanten kunnen uitdelen. Bijna de helft van de aangeschreven zaken hebben reeds ingetekend.

Op strategische plaatsen in Groot Wervik werd de tag ‘Hier begint de zee, niets ingooien aub’ aan de rioolputjes gespoten met ecologisch verantwoorde verf. Hiervoor konden wij rekenen op het enthousiasme van de vrijwilligers van Proper Wervik alsook onze stadsdiensten. Veel mensen denken dat het rioolwater eerst nog naar een waterzuiveringsinstallatie vloeit maar dat is niet altijd het geval. Vaak keert het water rechtstreeks naar de natuur terug, en dat heeft zijn gevolgen. De tag moet nog maar eens aantonen dat afval in de vuilnisbak thuishoort!