Evc
evc

Reglement rolcontainers op evenementen

Lees hier het reglement voor het huren van rolcontainers voor op evenementen.

Retributiereglement

Art. 1: Mirom Menen leent de beschikbare evenementcontainers uit aan natuurlijke personen, gemeentediensten/besturen en organisaties of instellingen woonachtig of gevestigd in het werkingsgebied van de intercommunale Mirom Menen (Menen, Wervik, Wevelgem). Dit geldt ook voor de uitlening van losse rolcontainers.

Art. 2: Mirom Menen beschikt over 2 evenementencontainers en verschillende losse rolcontainers. Een evenementencontainer bestaat uit een grote open container met daarin plaats voor:

• 32 rolcontainers (120 liter)

• 2 papierboxen met deksel (mogelijkheid)

• 4 sokkels met Mirom-vlag

• Zeil om de container af te schermen bij transport

Art. 3: De evenementencontainers en losse rolcontainers worden aangevraagd via www.mirom-menen.be en dit minstens twee weken voor de gewenste ophaaldatum. Pas na bevestiging is de aanvraag definitief. De handtekening bij levering geldt als akkoord van de levering. Facturatie gebeurt na ophaling en controle van de evenementencontainer.

Art. 4: Het verkrijgen van de evenementencontainers en losse rolcontainers is afhankelijk van de beschikbaarheid.

Art. 5: De ontleenperiode kan maximaal 5 dagen bedragen. Mits gemotiveerde aanvraag kan deze periode verlengd worden.

Art. 6: Aanvragers van de evenementencontainer hebben de vrijheid om de samenstelling van de rolcontainers te wijzigen. Er is keuze uit 4 fracties: restafvalcontainers, PMD-containers, papier- en kartonboxen en glascontainers. Er kunnen maximum 32 rolcontainers en 2 papierboxen per evenementencontainer aangevraagd worden. Voor de losse rolcontainers is eveneens keuze uit 4 fracties en geldt dezelfde beperking voor het aantal rolcontainers dat aangevraagd kan worden. Voor grote evenementen is het ook mogelijk om afzonderlijk de plaatsing van een grote glasbol aan te vragen.

Art. 7: Voor de fracties restafval en PMD is er verplicht gebruik van speciale evenementenzakken. Die zullen door een Mirom-medewerker al in de rolcontainers bevestigd zitten. Het is ook mogelijk om extra zakken aan te kopen per rol. Na het evenement moeten alle zakken dichtgeknoopt zijn. De rolcontainers en papierboxen mogen niet tot over de rand gevuld zijn en de deksels moeten volledig dicht zijn. Mirom Menen staat in voor de verwerking van het afval, dus alle rolcontainers mogen inclusief afval teruggebracht of opgehaald worden.

Art. 8: Levering en ophaling van de evenementencontainer gebeurt verplicht door Mirom Menen. Een levering en ophaling kan gebeuren vanaf maandagmorgen 8 uur tot vrijdagavond 16 uur. Bij levering en ophaling moet er altijd een verantwoordelijke aanwezig zijn/bereikbaar op gsm. Wanneer de organisatie deze afspraak niet nakomt, wordt een boete aangerekend. De chauffeur belt een halfuur voor levering en ophaling naar de contactpersoon. Voor losse rolcontainers is er geen verplichting tot levering en ophaling door Mirom Menen. De aanvrager kan de rolcontainers ook ophalen bij Mirom Menen, Industrielaan 30, Menen. Bij een levering en ophaling van losse rolcontainers zal Mirom Menen een vaste manipulatiekost aanrekenen per rolcontainer.

Art. 9: De plaats van levering en ophaling van de evenementencontainer moet bereikbaar zijn vanaf de openbare weg. De ondergrond moet verhard zijn en op de locatie moet voldoende ruimte zijn om de container te plaatsen. De afmetingen van de container zijn: 6 meter lang, 2,5 meter breed en 1,5 meter hoog. Houd er ook rekening mee dat er ruimte is voor de vrachtwagen om de container te lossen en op te halen. Mirom Menen is niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan de ondergrond bij het leveren en ophalen van de container.

Art. 10: Op de voorziene dag van ophaling moet de evenementencontainer ophaalklaar en bereikbaar zijn voor de Mirom-vrachtwagen. Alle afvalcontainers en het bijhorende materiaal moeten correct en op tijd klaar staan op de evenementencontainer. Wie te veel afval heeft, mag dit in geen geval tussen de rolcontainers gooien, want dit kan wegwaaien tijdens het vervoer. Extra zakken kan je zelfstandig brengen naar de overslagplaats bij Mirom Menen, Industrielaan 30, Menen. Dit kan van maandag tot donderdag van 8 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur en op vrijdag van 8 tot 12 uur. Bij de ophaling van losse rolcontainers moeten alle rolcontainers door de organisatie al samengebracht zijn op één locatie.

Art. 11: Het is ook mogelijk om een lege container te leveren. Die mag de aanvrager vullen met zakken afval vanop het evenement. De kost voor de lege container is dezelfde als de transportkost van de evenementencontainer.

Art. 12: De rolcontainers op de evenementencontainer worden zowel bij uitlening als bij teruggavegecontroleerd en geteld. Als de gesorteerde fracties (PMD, glas en papier en karton) onzuiver zijn, worden deze als restafval beschouwd. Voor alle non-conforme rolcontainers moet een extravergoeding betaald worden. De betaling gebeurt via overschrijving nadat Mirom Menen een factuur heeft opgemaakt.

Art. 13: Voor verdwenen en beschadigde rolcontainers, papierboxen en bijhorende materiaal wordt een kost aangerekend.

Art. 14: De facturatie wordt als volgt vastgelegd:

Transportkost (heen en terug)€ 100
Manipulatiekost klaarzetten, ledigen en reinigen rolcontainer€ 2/container
Rolcontainer restafval inclusief restafvalzak (120 liter)€ 4,32/container
Rolcontainer PMD inclusief PMD-zak (120 liter)€ 0,15/container
Rolcontainer/bak papier en kartonGratis
Rolcontainer glasGratis
Extra rol zakken restafval (10 stuks)€ 42,30
Extra rol zakken PMD (10 stuks)€ 1,5
Verdwenen/beschadigde rolcontainer€ 40
Verdwenen/beschadigde papierbox€ 129
Verdwenen/beschadigd deksel papierpbox€ 44
Verdwenen/beschadigd zeil€ 55
Verdwenen/beschadigde beachvlag en sokkel€ 90
Verdwenen/beschadigde peukenpaal€ 141,50
Non-conforme rolcontainer PMD€ 4,32/container
Non-conforme rolcontainer/bak papier en karton€ 4,32/container
Non-conforme rolcontainer glas€ 4,32/container
Niemand aanwezig/bereikbaar bij levering of ophaling€ 50

Alle prijzen zijn de eindprijzen (inclusief eventuele btw) voor de ontlener.

Art. 15: Alle klachten of betwistingen moeten op straffe van rechtsverval schriftelijk en per aangetekende brief worden meegedeeld aan Mirom Menen, uiterlijk 1 week na de afgesproken einddatum van de huurperiode.

Art. 16: De ontlener bevestigt dat hij voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst daadwerkelijk kennis heeft genomen van het reglement. Alle overeenkomsten tussen de uitleendienst en de ontlener worden beheerst door het Belgisch recht, met name door de rechtbank van het arrondissement Kortrijk.

Art. 17: Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2024.

Alle info en aanvragen via communicatie@mirom-menen.be