Bekers
Bekers

Reglement herbruikbare bekers

Herbruikbare bekers huren? Dat kan bij Mirom Menen.

Retributiereglement

 

Art. 1: Mirom Menen leent de beschikbare herbruikbare bekers uit aan natuurlijke personen, gemeentediensten/besturen en organisaties of instellingen woonachtig of gevestigd in het werkingsgebied van de intercommunale Mirom Menen (Menen, Wervik, Wevelgem).

 

Art. 2: Mirom Menen beschikt over maximum 20.000 herbruikbare bekers.  De herbruikbare bekers worden aangeboden in transportbakken die makkelijk te stapelen zijn. Er zitten 240 herbruikbare bekers per transportbak (10 rijen van 24 bekers). De herbruikbare bekers worden ontleend per transportbak.

 

Art. 3: De herbruikbare bekers worden aangevraagd via de website en dit minstens twee weken voor de gewenste ophaaldatum. Pas na bevestiging is de aanvraag definitief.

 

Art. 4: Het verkrijgen van de herbruikbare bekers is afhankelijk van de beschikbaarheid.

 

Art. 5: De ontleenperiode kan maximaal 5 dagen bedragen. Mits gemotiveerde aanvraag kan deze periode verlengd worden.

 

Art. 6: De ontlener zorgt tijdens het evenement voor de inzameling van de herbruikbare bekers en zet daartoe een inzamelsysteem op. De ontlener verbindt er zich toe om tijdens het evenement kenbaar te maken dat het om herbruikbare bekers gaat die terug moeten worden ingeleverd.

 

Art. 7: Indien de ontlener de herbruikbare bekers tijdens het evenement meerdere malen herbruikt, dan zorgt de ontlener er zelf voor dat de herbruikbare bekers tussentijds grondig gereinigd worden en de veiligheid van de voedselketen gerespecteerd wordt.

 

Art. 8: Mirom Menen vraagt geen waarborg voor de ontlening van de bekers.

 

Art. 9: De herbruikbare bekers moeten op werkdagen (ma-vrij) tussen 8 en 12 uur opgehaald en teruggebracht worden op volgend adres: Mirom Menen, Industrielaan 30, 8930 Menen.

 

Art. 10: De herbruikbare bekers worden zowel bij uitlening als bij teruggave gecontroleerd en geteld.

 

Art. 11: De herbruikbare bekers worden netjes opgeborgen in de transportbak terug geleverd.

 

Art. 12: De herbruikbare bekers worden op de afgesproken datum terugbezorgd. Indien de herbruikbare bekers laattijdig worden teruggebracht, wordt een vergoeding per beker per dag vertraging aangerekend.

 

Art. 13: Voor verdwenen en beschadigde herbruikbare bekers wordt een kost per beker aangerekend. Voor verdwenen en beschadigde transportbakken wordt een kost per stuk aangerekend.

 

Art. 14: Het wassen van de herbruikbare bekers, na terugbrenging, gebeurt door Mirom Menen. De kostprijs wordt doorgerekend aan de ontlener. Zo is iedere nieuwe ontlener zeker van correct afgewassen bekers te ontvangen.

 

Art. 15: De uitleenkosten worden als volgt vastgelegd:

Huurkost herbruikbare bekers€ 0,02/beker
Afwaskost herbruikbare bekers€ 0,11/beker
Laattijdige terugbrenging herbruikbare bekers€ 0,025/beker/dag
Laattijdige terugbrenging herbruikbare bekers en extra transport nodig€ 120
Verdwenen of beschadigde herbruikbare bekers€ 0,60/beker
Verdwenen of beschadigde transportbak€ 15/transportbak

De vergoedingen worden achteraf gefactureerd. Alle prijzen zijn de eindprijzen (inclusief eventuelebtw) voor de ontlener.

Art. 16: Alle klachten of betwistingen moeten op straffe van rechtsverval schriftelijk en per aangetekende brief worden meegedeeld aan Mirom Menen, uiterlijk 1 week na de afgesproken einddatum van de huurperiode.

 

Art. 17: De ontlener bevestigt dat hij voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst daadwerkelijk kennis heeft genomen van het reglement. Alle overeenkomsten tussen de uitleendienst en de ontlener worden beheerst door het Belgisch recht, met name door de rechtbank van het arrondissement Kortrijk.

 

Art. 18: Dit reglement treedt in werking vanaf 1 januari 2024.

Alle info en aanvragen via communicatie@mirom-menen.be