Default
Default

Wat gebeurt er met ingezameld textiel? Recy-kleren!

De inzameling van textiel gebeurt in onze regio via twee partners die als winnaar uit de bus kwamen van een concessie-opdracht. Het Vlaams Inzamelcentrum voor Textiel (groene containers) is privé-inzamelaar en De Kringloopwinkel (grijze containers) is inzameling via sociale economie.

Inzameling via sociale economie

De inzameling gebeurt in verschillende stappen:

1 Ophaling

Een eigen transportdienst brengt alle kledij en textiel naar de centrale textielsorteringsinstallatie in Heule. Via een transportband komen alle zakken en losse kledij in het sorteercentrum terecht.

2 Voorsortering

Tijdens de voorsortering maken medewerkers de zakken open, halen alles eruit wat er niet thuishoort en verdelen de inhoud van de zakken in verschillende fracties. Dat zijn jassen, schoenen, zakken en tassen, kleding…

3 Fijnsortering

In een volgende fase gebeurt er een kwaliteitscontrole. Wat is nog verkoopbaar en wat behoort tot de restfractie?

4 Hergebruik

Wat opnieuw verkoopbaar is, wordt verder opgedeeld volgens categorieën zoals man, vrouw, kind, boven- en onderstukken, per seizoen of thema. Hierbij gebeurt nog een extra kwaliteitscontrole en uiteindelijk belanden de kleren in de rekken van de winkel. Onverkochte kledij krijgt nog een tweede kans in een andere kringloopwinkel en de outlet. De opbrengst van de verkoop wordt geïnvesteerd in de tewerkstelling en begeleiding van mensen die anders geen of heel moeilijk een job vinden.

Inzameling via privépartner

Het inzamelcentrum Recutex is gevestigd in Zulte. Ook hier vindt het proces van voorsortering, fijnsortering en hergebruik plaats.  Zij slagen er na een sorteerproces in om 76 procent van het opgehaalde textiel te hergebruiken als draagbare kleding. Dat gebeurt in meer dan 50 landen over heel de wereld, waarvan het grootste deel in Afrika en Azië. Recutex heeft ook expertise in het recycleren van niet-herbruikbare goederen. Zo’n 20 van de gesorteerde goederen krijgen een nieuwe bestemming als poetslappen, nieuwe dekens, isolatie van auto’s… De restfractie van 4 procent gaat naar de verbrandingsoven met energierecuperatie. Dat is totaal versleten of sterk bevuild textielafval.